Laden...

Wat zijn nu die veranderingen die veroorzaakt worden door het ouder worden van de hersenen?

  • Desoriëntatie:

De hond kan zich niet meer goed oriënteren op zijn omgeving. Dit gaat vaak in het begin heel langzaam, maar kan zich snel uitbreiden. In het begin vergist de hond zich in de juiste voordeur of weet even niet meer de weg in het dagelijkse uitlaatbos. Het kan zelfs uitlopen in het, ogenschijnlijk, doelloos rondlopen in huis of het zomaar weglopen.

  • Relationele stoornissen:

In het begin lijkt het vaak of de hond doof wordt, hij reageert namelijk niet meer alert op allerlei geluidsprikkels. Het kan natuurlijk best dat het dier daadwerkelijk doof wordt en ook minder goed gaat zien. De hond heeft namelijk vaker moeite met het op afstand herkennen van de eigenaren of andere bekenden. Het kan zelfs zo zijn dat de hand dol enthousiast op vreemde mensen afloopt en de buurvrouw straal voorbij loopt. Daarnaast lijkt het alsof de hond moeite heeft met de rangorde in huis, met het vertonen van onderdanig gedrag naar een ranghogere hond bijvoorbeeld. En dit zorgt natuurlijk weer voor allerlei problemen tussen de honden in huis. Ook de band tussen baas en hond kan minder warden doordat het dier zelf geen initiatieven meer vertoont en ook minder tot een spel uit te dagen is. De hond komt dus minder dan voorheen om aandacht(spel) vragen. 

  • Verlies van aangeleerd gedrag:

Dit geeft vaak de grootste problemen. Onzindelijkheid op zowel urine als ontlasting kan plotseling de kap opsteken. Het alleen zijn kan een probleem warden, zowel overdag als 's nachts. Een aantal oudere honden krijgt 's nachts zelfs enorme loopdrang, terwijl ze overdag in een zeer diepe slaap vallen. De hond reageert ook minder of soms hele maal niet meer op bepaalde, aangeleerde signalen. Commando's hebben dan geen functie meer. Ook sociale omgangsvormen naar andere honden toe lijken afgeleerd. Dat laatste geeft dan weer problemen met de andere, jongere, honden in huis maar ook op straat 

  • Niet meer in staat nieuw leergedrag te ontplooien:

Een ouder wordende hond is minder goed in staat om veranderingen door te maken. Het aanpassingsvermogen gaat achteruit. Een verhuizing nieuwe mensen in huis of nieuwe huisdieren kunnen vaak de oorzaak zijn dat u voor het eerst merkt dat de hond ouder wordt. Hij heeft meer moeite met zich aanpassen en vaak ontstaat een aantal gedragsproblemen vanaf dit moment. Zo was er de oudere Labrador die na een verhuizing opeens niet meer alleen kon zijn, hij jankte en blafte de hele tijd als hij alleen was. 's Nachts liep hij voortdurend te spoken door het huis. Ook een nieuw gezinslid kan dan plotseling voor veel problemen zorgen, die waarschijnlijk niet waren voorgekomen toen de hond jonger was.

  • Verlies van motivatie:

Dit is voor de meeste eigenaren vaak het grootste probleem. Het niet meer tonen van initiatief om te gaan spelen, het niet meer waaks zijn of maar met moeite te motiveren zijn om samen een stukje te gaan wandelen, zorgt voor een vermindering van de band tussen baas en hond. Althans dat voelen wij zo. Als uw hond niet meer vrolijk de mand uitkomt als u de riem pakt en naar de deur loop, maar u echt moet soebatten om hem mee te krijgen, is de lol er voor u ook snel af. De wandelingen worden at snel korter en de motivatie om tijdens het wandelen iets met de hand te doen neemt ook af.

  • Slaapstoornissen:

Andere grote problemen die al eerder aan de orde zijn geweest, zijn de slaapstoornissen. Het kan zijn dat uw hond veel meer gaat slapen, zeker overdag of dat hij steeds dieper lijkt te slapen. Maar het kan ook zijn dat uw hond in plaats van 's nachts juist alleen overdag slaapt om 's nachts rond te gaan lopen. Het slaappatroon kan dus veranderd zijn. Normaal vallen honden, en wij ook, eerst in een lichte slaap om vervolgens dieper te gaan slapen en ook te gaan dromen. Dit is die fase waarin u uw hond soms ziet bewegen in zijn slaap. Sommige honden maken daarbij ook allerlei geluiden, we zien de hand dan 'dromen'. Wij noemen dat de REM-fase (rapid eye movement) of de droomfase. Sommige oudere honden vallen ineens in die onrustige droomfase zonder eerst rustig in te slaap te vallen. Ze kunnen dan ook ineens heel onrustig wakker worden, en totaal gedesoriënteerd lijken. 

  • Emotionele stoornissen:

Hiermee wordt bedoeld ik dat sommige oudere honden sneller angstig gedrag vertonen. Het kan ook zijn dat het dier ergens van schrikt, maar veel meer tijd nodig lijkt te hebben om te herstellen. De hand kan bang warden voor dingen of omstandigheden waar hij voorheen nooit angst voor vertoonde. Verlatingsangst kan dan ontstaan, maar ook bang om in de auto te gaan of opeens bang worden voor bepaalde dieren zoals paarden of koeien. Die angst kan ook omslaan in het tonen van angstagressie. De hond zal dan eerder reageren met agressie op angstprikkels dan voorheen. De meeste eigenaren ervaren dit zelf ook als erg beangstigend. 

  • Bijzondere gedragingen:

Er kan dwangmatig gedrag ontstaan. Bijvoorbeeld het likken van een bepaalde plek op het lichaam, zoals een poot. Dit geeft dan weer aanleiding tot verwondingen die meestal niet meer overgaan. De hond blijft er maar aan likken. Verstoorde eetlust kan een verschijnsel van veroudering zijn. Soms dagen niet of nauwelijks willen eten om vervolgens als een wolf een aantal dagen alles te willen eten wat maar enigszins eetbaar is. Een aantal eigenaren vermeldt ook dat het soms lijkt alsof de hond zomaar een tijdje voor zich uit zit te staren. Het kost dan ook moeite om zijn aandacht te krijgen.