Laden...

Gedrag van een hond

Wat doet de hond om zich kenbaar te maken : blaffen, grommen, huilen, kwispelen. Deze 4 zaken dienen om volstrekt verschillende gevoelens te uiten, maar vaak snappen we elkaar. Echter soms vertoond een hond , door ons beschouwd, ongewenst gedrag en dan spreken we van een gedragsprobleem.

Gedragsprobleem

De term gedragsprobleem is een relatief begrip. Wat jij als een gedragsprobleem ervaart bij jouw hond, is voor een andere hondeneigenaar misschien helemaal geen probleem.

Voordat je je verdiept in afwijkend gedrag is het wellicht verstandig om eerst eens het normale/ gewenste gedrag onder de loep te nemen. 

Want jij als probleemgedrag ervaart, hangt van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld:

  • in hoeverre accepteer je de hondse eigenschappen van jouw hond?
  • ben je bereid om tegemoet te komen aan de behoeften van jouw hond?
  • hoeveel geduld heb je met je hond?
  • hoe veeleisend ben je?
  • hoe woon je? (een hond die veel blaft in huis, is een groter probleem als je in een flat woont dan wanneer je in een boerderij achteraf woont)
  • wat zijn je verwachtingen van je hond?
  • hoeveel tijd besteed je aan je hond?

 Besef dat een hond een hond is en geen mens. Een hond heeft hondse eigenschappen en behoeften en dient te leren hoe het reilt en zeilt in een mensenhuishouden. Als je je hond dat niet leert, dan kan hij zich nooit aanpassen en dan kan hij voor jou ongewenst gedrag gaan vertonen.

Hieronder een aantal gedragingen dan wel situaties die als minder gewenst worden beschouwd. Op de desbetreffende pagina meer info over het desbetreffende gedrag.