Laden...

Snotneus bij konijnen

Een snotneus komt regelmatig voor bij konijnen. Het wordt meestal veroorzaakt door de bacterie Pasteurella multocida. Konijnen die deze bacterie bij zich dragen hoeven hier niet altijd ziek van te worden. Konijnen die in een goede condictie en weerstand hebben, worden meestal niet ziek en verdwijnt de bacterie vanzelf uit het lichaam. 

Wat zijn de symptomen? 

Het konijn wordt eerst normaal verkouden. Hij moet niezen en er komt waterig vloeistof uit de neus gelopen. Zolang het vloeistof uit de neus waterig blijft, is er niks aan de hand. Zodra het vloeistof wat dikker en witachtiger begint te worden, dan is er iets mis. Het konijn zal koorts krijgen en zal niet meer willen eten. Het niezen zal toenemen en de luchtwegen raken langzamerhand verstopt. Als er niet ingegrepen wordt, dan zal het konijn binnen enkele dagen komen te overlijden. Bij de meeste konijnen komt het niet zover. 

Besmetting 

De meest voorkomende besmetting is door direct contact en bij het inademen van de bacterie. Ook kan het zich verspreiden via drinkflesjes. Andere konijnen kunnen deze bacterie inademen wanneer het besmette konijn geniesd heeft. De bacterie komt binnen via de neus of open wonden. 

Behandeling 

Als het konijn begint te snotteren, kunt u het beste naar de dierenarts gaan. Hij kan dan vast stellen om welke bacterie het gaat. 

Er zijn een aantal dingen die helpen om het snotteren tegen gaan:

  • Stomen 
  • Neusdruppels 
  • Antibiotica geven (in overleg met dierenarts) 
  • Vitamine C geven 

Voorkomen 

Goede huisvesting en een goed dieet zijn de belangrijkste zaken om een dergelijke ziekte te voorkomen. De weerstand en conditie van het konijn zal hierdoor groter worden. 

Heeft u meerdere konijnen, maar er is er maar één van ziek, zet de andere konijnen dan op een afstand van minimaal twee meter. Een konijn kan namelijk twee meter ver niezen. 

Hokken waarin konijnen hebben gezeten die aan snot leiden moeten grondig gereinigd en ontsmet worden.